Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä


Profea Oy
Y-tunnus: 1514681-1

Rehtoripellonkatu 3
20500 Turku

info@ky-dealing.fi


2. Yhteyshenkilö

Tietossuojavastaava
Rehtoripellonkatu 3
20500 Turku
Sähköposti: tietosuoja@profea.fi


3. Rekisterin tiedot

Rekisteri on Profea Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita. 

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käytetään Profea Oy:n eri liiketoiminta-alueiden palveluiden tuottamiseen. Rekisterissä on henkilötietoja, jotka liittyvät seuraavien Profea Oy:n aputoiminimien toimintaan:
Wanha Narikka
Profea
Opiskelijankaupunki.fi
Paasykoekirjat.fi
Logosi.fi
Valmennusakatemia
Verkkoakatemia

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja muiden henkilöasiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi sekä liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, mikäli siihen on saatu henkilötietojen omistajalta suostumus. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumien sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Käsittelyä suoritetaan suoramarkkinoinnin osalta rekisteröidyn suostumukseen perustuen sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei anna pyydettyjä henkilötietoja Rekisterinpitäjälle, Rekisterinpitäjä ei voi toimittaa tarjoamiaan palveluita.

6. Tietosisältö


Rekisteristerimme sisältää muun muassa seuraavia tietoja asiakkaista ja käyttäjistä
Nimi
Puhelinnumero
Syntymäaika
Sähköposti
Organisaatio ja asema organisaatiossa
Muistiin tallentuneet tiedot muun muassa tilatuista tuotteista ja asiakaspalvelutilanteista.
Lokitiedot palvelun käytöstä
IP-osoitteet, joista palvelua on käytetty
Evästeet

Rekisterissämme on tietoja useista ryhmistä, kuten eri liiketoiminta-alueiden asiakkaista sekä yrityksen yhteistyökumppaneista. 

Henkilötietoihin luettavaa dataa on myös käyttämiemme kolmansien osapuolien tarjoamissa markkinointi- ja analytiikkapalveluissa.


7. Säännönmukaiset tietolähteet


Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on toimitettu henkilötietojen omistajien toimesta. Tietyissä tilanteissa tietoja saatetaan hakea Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä yritys- ja luottotietorekisteristä.

Tietoja voidaan siirtää yrityksen sisällä eri järjestelmien välillä.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, poislukien Rekisterinpitäjän palvelun ja sovelluksen ylläpitoon liittyvät alihankkijat. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle


Profea Oy käyttää rekistereissään ostettuja palveluja, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Näiden palvelujen tarjoajat ovat sertifioitu EU - U.S. Privacy Shield -viitekehyksen mukaisesti. Privacy Shield on Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin välinen sopimus, joka koskee henkilötietojen siirtämistä Yhdysvaltojen ja EU-alueen välillä. Siirtäessään tietoja Yhdysvaltoihin, Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita. 

10. Suojausperiaatteet


Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Profea Oy:n tietoverkkojen ja tietojärjestelmien suojaus on toteutettu asianmukaisesti teknisillä toimenpiteillä.


11. Henkilötietojen säilytysaika 


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla tarjotaan palveluita, tai rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tai niin kauan kuin rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseksi on tarpeellista. 

12. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt koskien rekisteröidyn oikeuksia Profea Oy:n ylläpitämässä henkilörekisterissä tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@profea.fi tai kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen lopussa ilmoitettuun osoitteeseen.


13. Oikeus kieltää markkinointi


Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin. Kiellot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@profea.fi tai kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen lopussa ilmoitettuun osoitteeseen.


14. Yhteystiedot


Sähköposti: tietosuoja@profea.fi
Postiosoite: Profea Oy
Rehtoripellonkatu 3
20500 Turku

Asiakaspalvelu

info@ky-dealing.fi
puh. 040 751 7591

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Toimituskulut

 • Liikkeestämme noudetuista tavaroista ei peritä toimituskuluja.
 • Postin kautta toimitettavista lähetyksistä perimme toimituskuluja 4,90 EUR / tilaus.
 • Yli 150 EUR tilaukset ilman toimituskuluja.
 • Postiennakolla maksettavista lähetyksistä perimme 20,90 EUR / tilaus
 • Yrityksille tarkoitetusta laskutuksesta perimme laskutuslisän 5,00 EUR / tilaus.
 • Mikäli asiakas haluaa tilauksen muulla tavalla, lähetystavasta aiheutuvat kulut lisätään hintaan.
 • Toimitamme ainoastaan Suomeen.
 • Posti lähettää tilaajalle tekstiviesti-ilmoituksen, kun paketti on noudettavissa.

Hinnat

 • Voimassaoleva hinta on hinta, joka on Profea Oy:n hinnastossa osoitteessa www.paasykoekirjat.fi. Voimassaoleva hinta on Euroissa (EUR). Profea Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Toimitusaika

 • Mikäli tuote on varastossamme, lähetetään ne aina 1-2 arkipäivän kuluessa ja näin ollen arvioitu toimitusaika kahdesta neljään (2-4) työpäivää. Joissakin tuotteissa toimitusaika voi kuitenkin olla seitsemästä neljääntoista (7-14) työpäivää. Emme vastaa Postista johtuvista viivästyksistä esimerkiksi joulun aikaan.
 • Mikäli tuote halutaan ehdottomasti tiettyyn päivään mennessä, on siitä mainittava erikseen, esim. tilauksen teon yhteydessä. Profea Oy toimii toimituksen suhteen kuluttajien tarpeiden mukaisesti, mikäli se on kohtuudella mahdollista.
 • Profea Oy:n toimitukset tapahtuvat Suomen Postin välityksellä, elleivät kuluttaja ja Profea Oy muuta erikseen sovi.

Tilauksen sitovuus

 • Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse (kirjakaupan puhelin +358 40 751 7591) / kesä-aikaan tai muussa tapauksessa +358 40 5242 796. Kuluttaja sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.
 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Profea Oy on sähköpostitse lähettänyt tilausvahvistuksen.
 • Kuluttajalla on oikeus sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse ennen tilauksen toimitusta peruuttaa koko tilaus tai osia tilauksesta. Toimitus on tapahtunut, kun kuluttajalle on toimitettu osa tilauksesta tai ilmoitus, että tilaus on noudettavissa postista.
 • Kuluttajan tilauksen tekemisen jälkeen ei Profea Oy:llä ole oikeutta muuttaa sopimusehtoja.

Palautukset

 • Tuotteiden palauttaminen on ensisijaisesti asiakkaalle maksutonta. Tuotteet on palautettava Profea Oy:lle Itellan asiakaspalautuksella hyvin pakattuna. Palautettavan tuotteen ja tuotepakkauksen tulee olla olennaisesti samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Profea Oy pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta palautuskulut, mikäli tuote on selvästi käyttöönotettu. Tuotteet on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas lähettää tuotteet takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.
 • Jos asiakas peruuttaa sopimuksen, Profea Oy palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saamansa suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että asiakas on valinnut postiennakon), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua Profea Oy:n saatua peruuttamisilmoituksen. Profea Oy voi kuitenkin pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes Profea Oy on saanut tuotteen takaisin tai kunnes asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteen takaisin. Verkkokurssien tapauksessa kuluttaja menettää peruuttamisoikeuden siinä vaiheessa kun verkkotunnusten toimittaminen on kuluttajan suostumuksella peruuttamisaikana aloitettu.
 • Kuluttajan on tehtävä peruutusilmoitus sähköpostitse osoitteeseen info (at) ky-dealing.fi ENNEN tuotteen palauttamista. Mikäli asiakas ei ilmoita peruvansa tilaustaan, on Profea Oy:llä oikeus veloittaa asiakkaalta peruuttamisesta aiheutuvat postikulut. Kuluttaja voi palauttaa tuotteen/tuotteet käyttämällä postin asiakaspalautuslomaketta. Palautus lähetetään osoitteeseen Profea Oy, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku.

Kuljetuksessa rikkoutuneet lähetykset

 • Toisinaan voi käydä niin, että huolellisesta pakkaamisesta huolimatta postikuljetuksen yhteydessä paketit voivat vaurioitua. Siksi on hyvä jo pakettia noudettaessa tarkistaa sen kunto postivirkailijan läsnäollessa. Mikäli paketti on vaurioitunut kuljetuksessa ja mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat vaurioituneet, tee postikonttorissa heti asiasta vahinkoilmoitus. Ota tämän jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme sopiaksesi uuden tuotteen toimittamisesta.

Reklamaatio

 • Mikäli kuluttajalle on toimitettu väärä tuote, tuote on vaurioitunut tms., tulee kuluttajan ilmoittaa asiasta kohtuullisessa ajassa Profea Oy:lle, joko sähköpostitse osoitteeseen info@ky-dealing.fi tai postitse osoitteeseen Profea Oy, Rehtorinpellonkatu 3, 20520 Turku. Virheellinen toimitus palautetaan postikuluitta Profea Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Palauttaminen tapahtuu reklamaation tekemisen jälkeen. Saatuaan palautetun tavaran, Profea Oy palauttaa jo mahdollisesti maksetun kauppahinnan viipymättä asiakkaalle.

Ylivoimainen este (Force majeure)

 • Profea Oy ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Profea Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Profea Oy:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

Riitojen ratkaisu

 • Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuoja

Rekisteröityminen

 • Tilauksen tekeminen ei edellytä kirjautumista palveluun. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttajan tulee: 
  a) rekisteröityä kuluttajana Profea Oy:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot. 
  b) Antaa suostumuksensa, että Profea Oy rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.

Yksityisyys ja tietosuoja

 • Profea Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
 • Profea Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityskonsernin sisäisille yhteistyökumppaneille.
 • Kuluttajan tulee noudattaa tarkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
 • Profea Oy ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta 
  a) syntymäaikaa tai henkilötunnusta
  b) pankkiyhteystietoja
  c) luottokorttitietoja

Maksuehdot

a) Maksut Visa, Visa Electron, MasterCard tai Diners Club-korteilla, laskulla, osamaksulla ja verkkopankissa.

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Profea Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Klarna.

Klarna toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Klarnan välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Klarna on myös maksun saaja.

Yhteystiedot

Klarna

Korkeavuorenkatu 34

00130 Helsinki

Finland

Vaihde: 09-425 9970 70

Faksi: 09-689 883 01

Sähköposti: info@klarna.fi

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Klarna yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Klarna ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

b) Lasku. Voimme laskuttaa opiskelijaryhmiä ja yritysasiakkaita. Laskutuksesta tulee sopia Profea Oy:n kanssa erikseen olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.